Prisas för utbildningar för ökad brandsäkerhet

Michael Bernhardsson som är enhetschef inom Omsorg i Helsingborg har tagit emot ett hedersomnämnande av vård- och omsorgsförvaltningen för sin innovation med brandutbildningar.

Tillsammans med Räddningstjänsten Skåne Nordväst har Michael startat ett projekt med utbildningar för personer med funktionsnedsättningar. Michael Bernhardsson är enhetschef för grupp- och servicebostäder på Bruksgatan, Karlsgatan och Planteringsvägen i Helsingborg.

– Idén med brandutbildningar föddes under våra möten tillsammans med personal och boende.  Det framgick att mina medarbetare upplevde att deras boende uttryckte rädsla och osäkerhet vid exempelvis matlagning, levande ljus och elektrisk utrustning, Jag kontaktade Räddningstjänsten som tacksamt tog emot förslaget och anpassade en brandutbildning till vår målgrupp. Utbildningen som hölls på Brandorama på Berga bestod av en teoretisk och en praktisk del där deltagarna bland annat fick prova på att släcka en eld. Höjdpunkten var när deltagarna fick träffa musikgruppen Brandsta City Släckers, berättar Michael och ler.

Från pilotprojekt till permanent utbildning
Projektet började i pilotform med fyra bostäder, men kommer framöver att omfatta alla grupp- och servicebostäder.

Brandorama2

Enhetschefen Michael tillsammans med boende vid höstens brandutbildning på Brandorama.

– Tre brandutbildningar är redan inplanerade i april. Tanken är att deltagarna ska gå utbildningar kontinuerligt för att hålla kunskapen vid liv och för att nya boende ska få samma utbildning. Vi följer upp brandutbildningarna på våra boendemöten, där boende själv berättar om hur de tänker kring brandsäkerhet.

Ökad självkänsla och medvetenhet
Brandutbildningarna har medfört att boende har fått en ökad insikt och trygghet när det gäller brandsäkerhet, men även ökad självkänsla och självförtroende.

– Förutom att det var en rolig upplevelse för våra boende så märker jag hur de växer när de får komma ut så här och inse hur mycket de klarar av. De har fått en ökad medvetenhet om hur de ska agera i händelse av brand och inställningen till levande ljus har förändrats. Numera använder vi bara batteriljus för en ökad brandsäkerhet, berättar Michael.

Hedersomnämnande
Hedersomnämnandet är en del i vård- och omsorgsförvaltningens innovationstävling. Syftet är att lyfta upp och sprida alla kreativa och innovativa lösningar som har skapats inom Omsorg i Helsingborg.

– Det känns bra att ta emot ett diplom. Jag tror det betyder mycket även för de boende eftersom vi har gjort detta tillsammans och upptäckt att alla kan göra något oavsett funktionsnedsättning. Det kan vara den lilla detaljen som blir livsavgörande.  Jag ska ta med diplomet och visa upp på våra boendemöten. Det kan bli en sporre för fler boende att komma med egna idéer, säger han.

Här kan du läsa tidigare artiklar om vård- och omsorgsförvaltningens utmärkelser och om Ola Nykvist  och Saam Beik som även de fått hedersomnämnanden för sina innovationer.