Prisas för interaktiva filmer som underlättar i arbetet

Saam Beik som är utvecklingsledare inom Omsorg i Helsingborg har utvecklat instruktionsfilmer till enhetschefer om hur de ska använda det webbaserade verktyget Stratsys. Han har nu fått ett hedersomnämnande  av vård- och omsorgsförvaltningen för sitt innovativa arbete.

Instruktionsfilmerna visar bland annat hur enhetschefer hittar rätt i Stratsys, som är ett verksamhetsstöd för uppföljning och rapportering.

Saam Beik

Utvecklingsledare Saam Beik som fått hedersomnämnande av vård- och omsorgsförvaltningen.

– Jag såg att det fanns ett stort behov av djupare teknisk kunskap om systemet. Tanken är att instruktionsfilmerna ska underlätta för enhetscheferna, vilket i sin tur gynnar utvecklingen av verksamheten. Filmerna gynnar även mig eftersom jag numera är ett stöd i hur cheferna ska tänka och analysera sitt arbete och inte bara teknisk support. Instruktionsfilmerna visar hur Stratsys ser ut eftersom jag via ett program har filmat skärmen, de gamla användarmanualerna beskrev bara hur man skulle klicka i systemet, berättar Saam som är utvecklingsledare inom Omsorg i Helsingborg.

Filmernas innehåll
De nya instruktionsfilmerna möjliggör för enhetscheferna att när som helst få en interaktiv genomgång över vad de ska göra i systemet.

– Filmerna riktar sig till alla enhetschefer, men den stora nyttan är för sällananvändare som inte är inne i Stratsys mer än ett par gånger om året. De kan få hjälp med hur de exempelvis fyller i sina kvalitetsavvikelser och hur aktiviteter läggs in i styrkorten. Filmerna beskriver även tips och råd över uppföljningsprocessen, vilket är viktigt för att utveckla verksamheten. Filmerna medför också att enhetscheferna får likvärdig information och gemensam begreppsbank vilket främjar utvecklingen av att arbeta med Stratsys, säger Saam.

Hedersomnämnande
Hedersomnämnandet är en del i vård- och omsorgsförvaltningens innovationstävling. Syftet är att lyfta upp och sprida alla kreativa och innovativa lösningar som har skapats inom Omsorg i Helsingborg.

– Det är roligt att mina filmer uppmärksammas så här och att enhetscheferna är positiva. Jag har redan märkt stor skillnad i samtalens karaktär och nu förs djupare diskussioner om hur siffrorna ska användas. Stadsledningsförvaltningen (SLF) har hört av sig och vill göra liknande filmer som är stadsövergripande, säger Saam.

Instruktionsfilmer
Befintliga filmer kommer att revideras framöver i takt med att stadsgemensamma direktiv ändras. Filmerna är utskickade till samtliga chefer och du finner dem även på Youtube:

Grundläggande Stratsysfunktioner
Instruktion delårsrapport 1 Mål och ekonomi

Kvalitetsuppföljning – Hur skriver du din kvalitetsuppföljning
Instruktion Årsbokslut 2014
Hur lägga in aktiviteter i styrkortet

Här kan du läsa tidigare artiklar om vård- och omsorgsförvaltningens utmärkelser och om Michael Bernhardsson och Ola Nykvist som även de fått hedersomnämnanden för sina innovationer.