Om oss

Välkommen till Omsorg i Helsingborg! Vi arbetar med stöd och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättningar. Vi är en del av vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborgs stad och varje dag ger våra medarbetare stöd och omsorg till tusentals invånare runt om i kommunen.

Vi har många och breda verksamheter med allt från förebyggande och dagliga verksamheter till boenden med särskilt stöd. Genomgående för alla verksamheter är att vi arbetar med människor som på olika sätt behöver stöd och omsorg för att få ett så självständigt liv som möjligt. Det gör att vi alltid behöver vara extra lyhörda och arbeta med alla sinnen för att kunna möta våra kunders behov på bästa sätt.

Våra kärnvärden
Inom våra verksamheter arbetar vi hela tiden för att hålla en hög kvalitet på våra tjänster. Det gör vi bland annat genom att vidareutbilda personalen, men även genom att vi på ett strukturerat sätt på våra personalmöten diskuterar frågor som är viktiga för våra verksamheter och för våra kunder.  Vi har många olika yrkesgrupper som tillsammans bidrar till att varje individ får ett meningsfullt, socialt och självständigt liv utifrån sina egna förutsättningar. Det gör vi genom att ständigt arbeta med alla sinnen.

Som stöd i arbetet använder vi våra kärnvärden:
Vi måste skapa trygghet
eftersom ingen någonsin ska behöva vara rädd

Vi ska vara mästare på möten
eftersom möten oftast är glädje

Vi tänker på helheten
eftersom livet självt är en helhet

Vi måste vara modiga
eftersom så många behöver oss

Vi måste vara kreativa
eftersom bara den kreative kan bestämma över sin morgondag

På youtube kan du se en film om vår  värdegrund.

Fakta om Omsorg i Helsingborg
Omsorg i Helsingborg, som är en kommunal verksamhet och en del av vård- och omsorgsförvaltningen, är den största utföraren av omsorg och stöd inom Helsingborgs stad. Vår breda verksamhet omsätter mer än en miljard kronor om året.

Övergripande chef är förvaltningens omsorgsdirektör Britt-Marie Börjesson och verksamheten leds av tre verksamhetschefer: Viweca Thoresson som är verksamhetschef för hemvård, hemservice, hemsjukvård, anhörigstöd och dagverksamheter.
Stellan Holm som är verksamhetschef för vårdboenden, korttidsenhet, matomsorg, MAS och MAR.
Cecilia Lindberg Bossen som är vikarierande verksamhetschef för förebyggande verksamheter, personlig assistans och verksamheter som går under LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Här finns bland annat boenden med särskild service och dagliga verksamheter.

Inom verksamheterna har vi drygt 50 enhetschefer som ansvarar för olika områden, till exempel ett vårdboende eller ett verksamhetsområde. Sammanlagt är vi runt 2700 medarbetare inom Omsorg i Helsingborg.

Varje år ska alla vårdgivare sammanställa en patientsäkerhetsberättelse. Omsorg i Helsingborgs patientsäkerhetsberättelse görs efter Socialstyrelsens mall och i den kan du läsa om våra mål, uppföljningar, samverkan med andra parter och riskanalys. Läs mer om patientsäkerhetsberättelsen.

Läs mer om Helsingborgs stad på helsingborg.se.

Läs mer om vård- och omsorgsförvaltningens arbete på vård- och omsorgsförvaltningens webbplats.