Trygghetslarm

Trygghetslarmet är ett sätt att få kontakt med din hemvårdspersonal om det händer något oförutsett när du är hemma.

Trygghetslarmet ser ut som ett halsband eller ett armband med en knapp och du bär det när du är i ditt hem. Om det händer något som gör att du behöver extra hjälp av hemvårdspersonal trycker du på knappen. Då kopplas du till en övergripande larmcentral där du får prata med personal om din situation. De meddelar sedan hemvårdspersonalen om att du har larmat och att du behöver assistans hemma. När vi har fått larmet kommer vi hem till dig inom 30 minuter.

Ring 112 vid akuta situationer

Larmet ska inte användas i akuta situationer eller för att kontakta läkare eller sjuksköterska. Om det är en akut situation ska du istället ringa 112 och om du har behov av sjukvård ska du vända dig till sjukvården.

Ansök hos Helsingborgs stad

Om du har behov av trygghetslarm hemma kan du ansöka om det hos Helsingborgs stad. Du kan då välja Omsorg i Helsingborg som din utförare. Det innebär att det är vår hemvårdspersonal som kommer till dig om du larmar.

Läs mer om trygghetslarm, kostnader och hur du ansöker på Helsingborg.se