Personlig assistans

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd för dig som har omfattande funktionsnedsättning och bor hemma. Assistenten stödjer dig med sådant du skulle gjort själv om funktionsnedsättningen inte funnits. Det kan vara att bistå dig i att kommunicera, handla, arbeta, studera, hälsa på vänner, delta i fritidsaktiviteter, sköta hygienen, klä dig, äta, förflytta dig och ta hand ditt hem.

Precis som namnet antyder är de personliga assistenterna knutna till dig som person så att ni lär känna varandra väl och så att de kan bistå dig på bästa sätt. Den personliga assistenten är tillsammans med dig där du har behov av stöd: det kan vara hemma eller på jobbet i, under dagen eller hela dygnet.

God livskvalitet

Stödet som assistansen ger är individuellt anpassat och präglas av lyhördhet för dina önskemål och behov. Assistansen anordnas utifrån dina behov som enskild person och ska ge möjligheter till fysisk och intellektuell utveckling efter den egna personliga förmågan och intressen. Omsorg i Helsingborgs personliga assistans fokuserar på att skapa bästa möjliga förutsättningar för att du ska få en god livskvalitet med trivsel, personlig utveckling och självständighet varje dag.

Vi planerar med dig

Vi arbetar för att bevara, utveckla, förändra och skapa livsstrategier för att du ska kunna hantera din vardag på ett bra och konstruktivt sätt. Här är genomförandeplanen viktig. Det är ett dokument som vi tar fram tillsammans när vi börjar samarbeta med dig. I genomförandeplanen skriver vi ned vad som är viktigt för dig och hur vi ska arbeta för att möta dina behov på bästa sätt. Planen uppdateras sedan vid behov eller minst en gång varje halvår.

För att bli beviljad personlig assistans ska du tillhöra någon av nedanstående tre personkretsar:

  • Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Personer med annan varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om den/de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Ansök hos Helsingborgs stad

Personlig assistans kan beviljas genom LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller genom SFB (socialförsäkringsbalken). Du ska vara under 65 år för att få insatsen. Om du är äldre än 65 år kan du istället få stöd genom hemvård. På helsingborg.se kan du läsa mer om hur du ansöker om personlig assistans och vilka regler som gäller beroende på om du behöver assistans fler eller färre än 20 timmar per vecka. Om du ansöker utifrån SFB ska du vända dig till försäkringskassan.

Om du har frågor kan du vända dig till Helsingborg stads kontaktcenter på telefon 042-10 50 00 så hänvisar de till rätt person.