Hemvård

Om du behöver stöd för att klara dig hemma kan Omsorg i Helsingborgs hemvård hjälpa dig med din personliga omvårdnad. Det kan till exempel vara att sköta din personliga hygien, vid måltidssituationer, aktiviteter eller annat stöd i hemmet så att du kan vara så självständig som möjligt.

Inom hemvården fokuserar vi på att skapa bästa möj­liga förutsättningar för att du ska uppleva en god livskvalitet varje dag. Vi har den kompe­tens, kunskap och erfarenhet som behövs för att göra det möjligt för dig att bo hemma, även om du har ett stort omvårdnadsbehov. Majoriteten av vår personal är utbildade undersköterskor och vi anordnar regelbundet internutbildningar för att kunna möta våra kunders behov på bästa sätt i olika skeden i livet.

Vi arbetar i ditt hem och försöker alltid ta största hänsyn till dig och dina anhöriga så att ni fortfarande känner att det är ert hem, inte en arbetsplats. Ibland kan vi behöva göra vissa justeringar för att till exempel hjälpmedel ska fungera, men vi försöker då göra så lite inverkan som möjligt i ditt hem.

Vi planerar med dig

När du kommer som ny kund till oss får du en kontaktansvarig personal. Vi  träffas för att gå igenom dina behov och vilka insatser som passar dig. Alla insatser vi kommer överens om dokumenteras i din genomförandeplan. Genomförandeplanen är ett viktigt dokument i vårt arbete. Det ligger till grund för vår planering och personalen som kommer till dig använder genomförandeplanen för att veta vilka behov du har och på vilket sätt du vill att vi möter just dig. Planen följs upp regelbundet och vid be­hov förändras insatserna. Vi arbetar i enlighet med Helsingborgs stads värdighetsgarantier, vilka du kan läsa mer om på Helsingborg.se.

Din kontaktansvarige personal håller samman din planering och dina insatser. Om du har frågor och funderingar är det i första hand din kontaktansvarige personal du vänder dig till.

Vi finns i hela Helsingborg

Du som har hemvård kan välja Omsorg i Helsingborg som utförare av din hemvård var du än bor i staden. Vi har delat in staden i mindre geografiska områden för att du som kund ska kunna möta samma personalgrupp i så hög utsträckning som möjligt. Våra geografiska områden har egna lokalkontor.

Om du har frågor om din hemvård kan du alltid prata med personalen som kommer till dig.

Pedagogisk hemvård

Om du har behov av stöd för att få struktur i din vardag, kan du få det som en särskild insats. SoL-teamet inom Omsorg i Helsingborg arbetar med pedagogisk hemvård. Det innebär att teamet arbetar för att de kunder som behöver, får stöd att skapa struktur i vardagen så att de kan vara så självständiga som möjligt. Många kunder har scheman över sina dagar och får stöd med att till exempel sköta städning eller laga mat. En del kunder har enbart insatsen pedagogisk hemvård medan andra även har insatser från andra verksamheter.

Ansök hos Helsingborgs stad

Om du har behov av hemvård eller pedagogisk hemvård ansöker du hos Helsingborgs stad. Lättaste sättet att ansöka är att kontakta stadens kontaktcenter på telefonnummer 042-10 50 00, så förmedlar de kontakt till en biståndshandläggare. Om du har rätt till hemvård kan du välja Omsorg i Helsingborg som utförare. Läs mer om hur du ansöker och om avgifter för hemvård på helsingborg.se.

Hemservice och hemsjukvård

I Helsingborg är hemtjänsten delad i hemvård och hemservice. Om du behöver hjälp med städ, tvätt och inköp är det hemservice som kan hjälpa dig med det. Läs mer om Omsorg i Helsingborgs hemservice.

Om du behöver hjälp med mediciner eller hjälpmedel kan du få stöd av vår legitimerade personal som sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Läs mer om det på sidan om hemsjukvård.