Hemsjukvård och hjälpmedel

Du kan ha rätt till hemsjukvård om du inte kan ta dig till en vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Om du har behov av att vårdas hemma kan din läkare eller sjuksköterska på vårdcentralen kontakta hemsjukvården som då gör en bedömning utifrån dina behov.

Vår legitimerade sjukvårdspersonal som arbetsterapeuter, fysioterapeuter (sjukgymnaster) och sjuksköterskor kan hjälpa dig när du behöver särskilt stöd. Insatserna följs upp kontinuerligt för att du ska få den bästa vården.

Vi kan bland annat hjälpa dig med:

  • medicin- och hygientekniska hjälpmedel
  • gånghjälpmedel
  • läkemedelshantering
  • såromläggning
  • provtagning
  • rehabilitering i hemmet
  • intyg för bostadsanpassning
  • habilitering
  • vård i livets slutskede

Primärvården ansvarar för läkarvården

När det gäller sjukvård är det i vanliga fall primärvården som ansvarar för din läkarvård, läkemedel och funktionshöjande rehabilitering. Det innebär att om du kan ta dig till din vårdcentral, själv eller med assistans, så är det dit du ska vända dig när du behöver sjukvård.

Hemvården, hemsjukvården och primärvården kompletterar varandra för att du ska få den vård och omsorg som passar dina behov bäst.

Hjälpmedel

Om du har behov av hjälpmedel, som till exempel gånghjälpmedel eller hygienhjälpmedel, kan du kontakta fysioterapeut eller arbetsterapeut direkt. Det gör du genom stadens kontaktcenter på telefonnummer 042-10 50 00.

När du får stöd som hemsjukvård och hjälpmedel,  får du välja mellan Omsorg i Helsingborg eller Attendo som utförare, om du inte redan har valt någon av utförarna för din hemvård. På Helsingborg.se kan du läsa mer om hur valet går till.