Hemservice

Studio E Helsingborg AB, Anders Ebefelt

Vi har många års erfarenhet av städ, tvätt, inköp och fixartjänst.

Omsorg i Helsingborgs hemservice kan hjälpa dig med hushållssysslor som du har svårt att göra på grund av ålder eller sjukdom. Vi erbjuder bland annat med städning, tvätt, inköp och fixartjänst.

Vi har många års erfarenhet av städ, tvätt, inköp och fixartjänst och arbetar alltid för att ge service med hög kvalitet. När du blir kund hos oss träffas vi för att gå igenom dina behov och tillsammans med dig planerar vi vad din service ska innehålla. Du får en egen kontaktperson och så långt det är möjligt är det din kontaktperson som utför servicen åt dig. Vill du göra någon förändring är det bara att meddela oss det.

Egna hemservicegrupper

Vi har delat in Helsingborgs stad i tio geografiska områden där varje område har en egen hemservicegrupp som alltid arbetar i samma område. På så vis får du i största möjliga mån alltid samma personal som kommer hem till dig. För att du som kund ska känna dig trygg och känna igen personalen som kommer till dig, bär vi arbetskläder, har namnskylt och tjänstelegitimation med foto.

Regelbundna uppföljningar med dig

Vi gör regelbundna uppföljningar med dig genom hembesök, telefonkontakt och enkätundersökningar. Om du har synpunkter, frågor eller funderingar kan du gärna prata med din kontaktperson eller höra av dig till enhetschefen eller arbetsledarna, se kontaktuppgifterna längst ned.

Våra medarbetare utbildas fortlöpande och vi har regelbundna möten där vi jobbar med förbättringsområden och tar tillvara på personalens erfarenheter och kompetens, så att du som kund ska få så bra service som möjligt.

Kontaktuppgifter:
Enhetschef Nina Gripemark, telefon 042-10 76 19 eller 042-10 51 41, nås helgfri vardag fram till klockan 15:00.
Arbetsledare Ingegerd Wingren, Tel 042- 10 51 41
Arbetsledare Anki Juhlin, Tel 042- 10 36 93

Läs mer om hur du ansöker om hemservice på helsingborg.se (se längst ned på sidan du kommer till).

Ansök hos Helsingborgs stad

För att få hemservice ansöker du hos Helsingborgs stad. Lättaste sättet att ansöka är att kontakta stadens kontaktcenter (telefonnummer 042-10 50 00) så förmedlar de kontakt till en biståndshandläggare. Om du har rätt till hemservice kan du välja Omsorg i Helsingborg som utförare. På helsingborg.se kan du läsa mer om hur du ansöker och om avgifter för hemservice.

Om du beviljas upp till åtta timmar i månaden kan du själv besluta hur tiden ska användas inom de tjänster vi erbjuder. Om du har behov av hjälp mer än åtta timmar per månad är det kommunens biståndshandläggare som beslutar om hur de ska fördelas, så att dina behov tillgodoses.

Kostnaden för hemservice beräknas utifrån din inkomst men du betalar inte mer än maxtaxan på 192 kronor per timme och 8 timmar per månad.

Hemvård och hemsjukvård

I Helsingborg är hemtjänsten delad i hemvård och hemservice. Om du behöver hjälp med din personliga omvårdnad är det hemvården som  stödjer dig med det. Läs mer om Omsorg i Helsingborgs hemvård.

Om du behöver hjälp med mediciner eller hjälpmedel kan du få stöd av vår legitimerade personal som sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Läs mer om det på sidan om hemsjukvård.