Tellusgatan

Tellusgatan är ett enplanshus med en stor lummig trädgård i ett bostadsområde i Ödåkra, i utkanten av Helsingborg. Här finns två korttidsboenden och ett barnboende. De tre boendena delar på den stora trädgården där vi kan ha gemensamma aktiviteter.

Tellus 1

Här har vi en aktiv vardag där du deltar så mycket du kan. I trädgården kan du till exempel gunga, leka eller vara med när det är dags att grilla. På helgerna gör vi olika aktiviteter och ibland utflykter.

Vi har fem platser för multihandikappade barn och ungdomar med stora omvårdnadsbehov. Tellusgatan är anpassat med hjälpmedel för att stötta dig på bästa sätt, både fysiskt och psykiskt, så att vardagen fungerar bra när du vistas hos oss.

Tellus 2

Vår verksamhet har en tydlig struktur så att du känner dig trygg hos oss. Tellus 2 är ett litet boende med lugn och ro. Vardagen är oftast lite lugnare och du kan koppla av efter skolan eller den dagliga verksamheten. På helgerna gör vi aktiviteter enskilt eller tillsammans med kompisarna och ibland gör vi utflykter. Du deltar du så mycket du vill och kan i våra aktiviteter.

Vi har tre platser för barn och ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar inom autismspektrat eller som har drag av autism.

Adress: Tellusgatan 89, 254 72 Ödåkra
Telefon: 042-10 50 00 (genom Helsingborgs kontaktcenter)