Patientsäkerhetsberättelse

Varje år ska alla vårdgivare sammanställa en patientsäkerhetsberättelse. Tanken med den är att vi som vårdgivare får bättre kontroll över verksamhetens patientsäkerhetsarbete och att det blir enklare att ge andra intressenter tillgång till information, exempelvis allmänheten, patienter, andra vårdgivare och patientorganisationer.

Omsorg i Helsingborgs patientsäkerhetsberättelse görs efter Socialstyrelsens mall. I den kan du bland annat läsa om våra mål, uppföljningar, samverkan med andra parter och riskanalys.

Senast den 1 mars varje år ska patientberättelsen vara färdig.

Här kan du läsa Omsorg i Helsingborgs patientberättelse för år 2014

Läs mer om patientsäkerhetsberättelser på Socialstyrelsens webbplats.