Kul med kulturkort

1503-kulturkort

Med kulturkortet får du fritt inträde till en del av Helsingborgs kulturverksamheter och rabatt på många evenemang.

Flera av våra verksamheter har Helsingborgs kulturkort vilket gör att du som kund inom Omsorg i Helsingborg kan ha möjlighet att använda kortet för att ta del av stadens kulturutbud. Kulturkortet är inte personbundet utan kan användas av olika kunder vid olika tillfällen.

Även för ledsagare

Med varje kulturkort följer ett kulturkort för ledsagare vilket gör att du kan ta med dig en personal, anhörig eller frivilligmedhjälpare som sällskap eller stöd. Ledsagarkortet kan även användas om personal eller någon anhörig till exempel vill besöka en utställning i förväg för att planera ett besök.

Prata med personalen inom din verksamhet om du är intresserad av att använda kulturkortet.
På mittkulturkort.se kan du läsa mer om olika erbjudanden för kulturkortet.

Om du vill planera ditt besök på Sofiero eller Fredriksdal och vill hitta lämpliga vägar att ta dig fram kan du använda dig av tillgänglighetskartor som Sofiero och Fredriksdal har på sina webbplatser. Där hittar du lämpliga gångvägar och var handikapptoaletterna finns. Här är tillgänglighetskarta för Sofiero och för Fredriksdal.

Kulturförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen följer regelbundet upp kulturbesöken utifrån olika aspekter som innehåll, kvalitet för kunderna, bemötande och tillgänglighet. Syftet med det är att förbättra kvaliteten på upplevelserna i samband med besöken.